Πυρασφάλεια

Εγκατάσταση και αναγόμωση πυροσβεστήρων παντός τύπου

Εγκατάσταση και αναγόμωση πυροσβεστήρων παντός τύπου

6kg χειρός
12kg χειρός
12kg οροφής
Τύπος Α: Στερεά Υλικά.
Τύπος Β: Υγρά καύσιμα.
Τύπος C: Αέρια.
Τύπος D: καύσιμα μέταλλα όπως μαγνήσιο, τιτάνιο, κάλιο.

Οι φορητοί πυροσβεστήρες είναι συνήθως Τύπου Α, Β και C, & D και σε διάφορα κιλά όπως 1,2,5,6 και 12 Kg και περιέχουν CO2 ή σκόνη κατασβεστικού υλικού
Παλαιότερα υπήρχαν και πυροσβεστήρες με Halοn 1211 ή 1311 το οποίο λόγω της καταστροφής που προκαλεί στο όζον έχει καταργηθεί.

Χρησιμοποιείστε τους πυροσβεστήρες μόνο αν η φωτιά είναι μικρή και τη θεωρείτε ελεγχόμενη.
Αν δεν μπορείτε να την ελέγξετε, κτυπήστε τον συναγερμό και φύγετε γρήγορα αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάνεις άλλος στον χώρο.

Οι πυροσβεστήρες πρέπει να περνούν έλεγχο συντήρησης ανά έτος από την στιγμή που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Πρέπει να συντηρούνται κάτι που σημαίνει ανάδευση του υλικού τους και έλεγχο της πίεσης. Αναγόμωση γίνεται μόνο στην περίπτωση που έχουν χρησιμοποιηθεί και φυσικά επανέλεγχος. Όλοι οι φορητοί πυροσβεστήρες πρέπει υποχρεωτικά κάθε έτος να συντηρούνται και κάθε 5 έτη να περνούν τεστ υδραυλικών δοκιμών . Προσοχή αν ο πυροσβεστήρας σας δεν έχει χρησιμοποιηθεί δεν χρειάζεται αναγόμωση αλλά μόνο συντήρηση κόστος πολύ χαμηλότερο από την αναγόμωση.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης σας γνωστοποιούμε ότι από την 30 Μαΐου 2002 όλοι οι πυροσβεστήρες ανεξαρτήτως μάρκας και τύπου θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη CE ανεξίτηλα ( και όχι με αυτοκόλλητο ) στο σώμα του πυροσβεστήρα και πολλές άλλες τεχνικού περιεχομένου αλλαγές πιο δύσκολες να παρατηρηθούν, ενώ πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποιητικά ΕΝ3 και 97/23/ΕΕ.
Ένδειξη η οποία πιστοποιεί τον εκάστοτε κατασκευαστή - προμηθευτή ότι τηρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές που ορίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΛΟΤ-ΕΝ3, 97/23/ΕΕ)