Απεντομώσεις

Απεντομώσεις και μυοκτονιές

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ
Αναλαμβάνουμε απολυμάνσεις και μυοκτονιές βάσει συγκεκριμένων και αυστηρών προδιαγραφών με ειδικά και ακίνδυνα φάρμακα. Με το εκπαιδευμένο προσωπικό μας σας εγγυόμαστε απολύμανση μια για πάντα. Τέλος πια στους ανεπιθύμητους επισκέπτες!!!

ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η μέθοδος απολύμανσης είναι εγκεκριμένη από τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας & Γεωργίας και τα φάρμακα είναι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2375/3-92 εγκύκλιο του Υπ. Γεωργίας. Στηρίζεται σε προδιαγραφές σύγχρονης τεχνολογίας με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζει κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων που θα έλθουν σε επαφή με τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται. Η τεχνική της απεντόμωσης – μυοκτονίας είναι αποτελεσματική με ομοιόμορφη κατανομή φαρμάκου στους χώρους.
Μειώνει αποτελεσματικά τον αριθμό εντόμων, κατσαρίδων , ψύλλων, ποντικών που υπάρχουν πριν την απολύμανση και αφήνει υπολειμματική δράση μη τοξική προστατεύοντας προληπτικά το χώρο. Με τον τρόπο που κατανέμεται το φάρμακο ( νέφος ) αποφεύγονται βλάβες και φθορές των ευρισκόμενων μηχανημάτων και δεν διαταράσσεται η σχέση θερμοκρασίας – υγρασίας. Τα φάρμακα τα οποία θα χρησιμοποιούνται έχουν χαμηλά επίπεδα τοξικότητας.

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η απεντόμωση – μυοκτονία θα γίνεται :

Α/ Εσωτερικά σε όλους τους χώρους του κτιρίου ( σκάλες, διάδρομοι, λεβητοστάσια, φρεάτια, αίθουσες κ.λ.π. ).

Β/ Στον περίβολο του κτιρίου, όπου θα πραγματοποιηθεί περιμετρικός ψεκασμός.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφόρηση στα παραπάνω τηλέφωνα