Λίγα λόγια για εμάς

Η εταιρεία

Η ομάδα της House Service Net βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας προτείνουν ένα πρόγραμμα διαχείρισης που ταιριάζει στις ανάγκες σας.


Η εταιρεία

Πως δουλεύουμε:

-Η ανάληψη των καθηκόντων της διαχείρισης σε ένα κτίριο, οποιασδήποτε μορφής, απαιτεί από εσάς συγκεκριμένες ενέργειες και καθήκοντα στα οποία συνήθως είναι δύσκολο να ανταποκριθείτε με επάρκεια. Στο σημείο αυτό, η εταιρεία μας, εξουσιοδοτούμενη από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με τον κανονισμό του κτιρίου σας, μας αναθέτει εγγράφως την εξυπηρέτηση της διαχείρισης του κτιρίου, νομιμοποιώντας μας για τις ενέργειες που αναλυτικά περιλαμβάνονται στη σύμβαση που υπογράφουμε από κοινού.

-Αυτή περιλαμβάνει εκτός από τις υπηρεσίες μας (που εξαρτάται από την έκταση του κτιρίου και τις αρμοδιότητες που θα μας αναθέσετε), μια ενδελεχή περιγραφή των υποχρεώσεών μας, χωρίς "μικρά γράμματα", κρυφούς όρους, υπεκφυγές. Αποτελεί τον πυρήνα των ελάχιστων παροχών μας προς εσάς που ασφαλώς δεν τελειώνει εκεί, αλλά περιλαμβάνει και την καθημερινή επαφή με το κτίριό σας, από αντιπρόσωπό μας που ελέγχει την εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου, καθώς και τη δυνατότητα τηλεφωνικής επαφής για οποιοδήποτε έκτακτο πρόβλημα ή ερώτημα από εσάς καθώς και κάλυψη τεχνικών προβλημάτων που προκύπτουν.

Ενδεικτικά από την εμπειρία μας προκύπτει ότι τα σημαντικότερα προβλήματα στις συνιδιοκτησίες ανακύπτουν από την καθυστέρηση εξόφλησης των κοινόχρηστων δαπανών από κάποιος ενοίκους καθώς και από τα έκτακτα ζητήματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του κτιρίου (φθορές, ζημιές, πράξεις τρίτων, κλπ). Για την τελευταία περίπτωση, η άμεση συνεννόηση με το τηλεφωνικό μας κέντρο και η επικοινωνία αυτού με το κατάλληλο συνεργείο ή υπεύθυνο λύνουν στις περισσότερες περιπτώσεις άμεσα και αυθημερόν το πρόβλημα.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MAΣ

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
  • ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ-ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΩΝ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
  • ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
  • ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

  • ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ
  • ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
  • ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ