Σντηρήσεις καυστήρων

Συντήρηση του καυστήρα

Στην ΗOUSESERVICENET αναλαμβάνουμε τις εργασίες συντήρησης / επισκευής του λέβητα και του καυστήρα σας, του καθαρισμού της δεξαμενής σας, βελτιώνοντας έτσι την απόδοση τους, ανεβάζοντας το προσδόκιμο ζωής τους και μειώνοντας ταυτόχρονα την εκπομπή ρίπων.

Με το πέρας των εργασιών, σας παραδίδουμε και το ειδικό φύλλο ελέγχου.


Γιατί ετήσια συντήρηση

Κάθε φορά που πλησιάζει ο χειμώνας, αρχίζουμε να σκεφτόμαστε την θέρμανση με ότι αυτή συνεπάγεται. Αγορά πετρελαίου, φυσικού αερίου, συντήρηση καυστήρα, λέβητα κλπ.

Και μπορεί πλέον να κάνουμε τρελή οικονομία στο πετρέλαιο, μιας και η τιμή του έχει πάει στα ύψη, ωστόσο υπάρχουν εργασίες που δεν πρέπει να αμελούμε.
Μία από αυτές είναι η συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα της εγκατάστασης μας, η οποία πρέπει να γίνεται μια φορά τον χρόνο.
Καλό είναι οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού να γίνονται μετά το τέλος του χειμώνα αμέσως μετά από την βαριά χρήση όπου είναι ακόμη φρέσκα τα κατάλοιπα της καύσης.
Έτσι αποφεύγεται πιθανή εμφάνιση διάβρωσης του λέβητα η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στη δημιουργία οπών (τρυπών).
Ωστόσο, δεν είναι λίγοι αυτοί που επιλέγουν το φθινόπωρο για την δουλειά αυτή.
Σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάτε ότι οι εργασίες αυτές πρέπει να γίνονται πάντοτε από αδειούχο τεχνίτη).

Αυτός είναι και ο μόνος που μπορεί να εκδώσει επίσημο φύλλο συντήρησης - ελέγχου στο οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός αδείας του.

Ποιες είναι λοιπόν οι κυριότερες εργασίες συντήρησης:
• Καθαρισμός και συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα
• Κατάλληλη ρύθμιση του καυστήρα για οικονομία καυσίμου και ελαχιστοποίηση των εκπομπών
• Έλεγχος καυσαερίων
• Έλεγχος και λίπανση του κυκλοφορητή
• Έλεγχος αυτοματισμών
• Έλεγχος καλής λειτουργίας