Μια νέα υπηρεσία ενημέρωσης

28-07-2015

Εδώ στην HouseServiceNet πιστεύουμε πως η άμεση επικοινωνία με τους πελάτες μας είναι ανάγκη.

Γι'αυτό το λόγο εγκαινιάζουμε μια νέα υπηρεσία άμεσης ενημέρωσης μέσω της ιστοσελίδας μας στην ενότητα "ΝΕΑ ΜΑΣ"

Ευχαριστούμε