Stacks Image 316
Ετήσια τακτική συντήρηση
Η ετήσια συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη και υποχρεωτική από την Ελληνική νομοθεσία. Σε όλες τις περιπτώσεις το κόστος μιας τέτοιας εργασίας είναι μικρότερο από την επιβάρυνση από την αυξημένη κατανάλωση ενός ασυντήρητου λεβητοστασίου και επιπλέον αποκλείεται η περίπτωση της βλάβης ή της φθοράς των μηχανημάτων. Η συντήρηση του καυστήρα περιλαμβάνει κάποιες συγκεκριμένες εργασίες που μπορούμε να περιγράψουμε :

• Διακοπή ηλεκτρικής παροχής • Ασφαλής απομάκρυνσης του καυστήρα (ολική ή μερική) από το λέβητα • Εξάρμοση φλογοκεφαλής, μπούκας, διασκορπιστήρα, ηλεκτροδίων και μπεκ • Πολύ καλός καθαρισμός αυτών (είναι σημαντικό να γυαλίζουν τα ηλεκτρόδια) • Αντικατάσταση φθαρμένων • Αντικατάσταση μπεκ σε 2000 ώρες ή αν κριθεί • Καθαρισμός φτερωτής κινητήρα • Εξαγωγή και καθαρισμός φίλτρου αντλίας πετρελαίου (είναι φρόνιμο να υπάρχουν ανταλλακτικές τσιμούχες, φλάντζες και λάστιχα για όλες τις αντλίες) • Έλεγχος και καθαρισμός φωτοαντίστασης ή φωτοκυττάρου • Καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρου γραμμής πετρελαίου • Άρμοση όλων των εξαρτημάτων • Έναυση με τη φωτοαντίσταση κρυμένη για δοκιμή και μέτρηση χρόνου ασφαλείας • Κανονική έναυση, ρύθμιση και μέτρηση καυσαερίων

Με τη σωστή λειτουργία του καυστήρα επιτυγχάνουμε τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, Διάβαςτε παρακάτω πως μπορούμε να επιτύχουμε "εξοικονόμηση ενέργειας" στα κτίρια μας

Πως σας εξασφαλίζουμε την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η Ενεργειακή Διαχείριση του κτιρίου, είναι μια συστηματική, οργανωμένη και συνεχής δραστηριότητα που αποτελείται από ένα προγραμματισμένο σύνολο διοικητικών, τεχνικών και οικονομικών δράσεων και στοχεύει στην εξασφάλιση συνθηκών και υπηρεσιών τέτοιων που να κάνουν την παραμονή των ενοίκων στα κτίρια ευχάριστη με την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση, και συνετή χρήση του ενεργειακού εξοπλισμού.

Οι δράσεις αυτές έχουν ως κριτήρια :

• Την οικονομική αποδοτικότητα και αύξηση του κέρδους των διαφόρων φορέων διαχείρισης κτιρίων από την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
• Την διατήρηση ή βελτίωση της ασφάλειας και ποιότητας ζωής και παροχής υπηρεσιών στα κτίρια
• Την διατήρηση ή βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος
• Τον έλεγχο του συνολικού λειτουργικού ενεργειακού κόστους και όχι απλά της καταναλισκόμενης ποσότητας καυσίμων

Η διαδικασία της ενεργειακής διαχείρισης αποτελείται από τέσσερα αλληλοεξαρτώμενα στάδια, συγκεκριμένα τη σκέψη, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την καταμέτρηση. Βασικά εργαλεία στη διαχείριση της ενέργειας αποτελούν η ενεργειακή επιθεώρηση, η ενεργειακή παρακολούθηση, η σωστή συντήρηση του εξοπλισμού, καθώς και η λήψη μέτρων για εξοικονόμηση της ενέργειας που καταναλώνεται.

Πρόγραμμα Ενεργειακής Διαχείρισης

Ένα δομημένο πρόγραμμα Ενεργειακής Διαχείρισης (Ε.Δ.) ενός κτιρίου ή συγκροτήματος κτιρίων πρέπει να περιλαμβάνει :

• Εκτεταμένους ελέγχους, καταγραφές και μετρήσεις στο κέλυφος και τις ενεργειακές κτιριακές εγκαταστάσεις. που αποσκοπούν στη γνώση του ποσού, των περιοχών και της διαχρονικής εξέλιξης της ενεργειακής κατανάλωσης και καταλήγουν στον προσδιορισμό δόκιμων δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας.

• Προσδιορισμό κατάλληλων στόχων ενεργειακής κατανάλωσης

• Μελέτες τεχνοοικονομικής σκοπιμότητας για την εφαρμογή συγκεκριμένων δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας, όπου θα διερευνάται η επιλογή νέων ενεργειακών τεχνολογιών (π.χ. συμπαραγωγή με χρήση φυσικού αερίου, κεντρικά συστήματα αυτομάτου ελέγχου και ενεργειακής διαχείρισης.

• Δημιουργία αρχείου ενεργειακών καταναλώσεων και συνεχής ενημέρωσή του.

• Σύνταξη ενεργειακών εκθέσεων-αναφορών, σε τακτά χρονικά διαστήματα, προς τον φορέα διοίκησης-διαχείρισης

• Έλεγχο της εφαρμογής ενός προγράμματος ορθολογικής λειτουργίας και συντήρησης των κτιριακών ενεργειακών εγκαταστάσεων (θέρμανσης, κλιματισμού, φωτισμού, ζεστού νερού χρήσης) και συσκευών.

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του χρήστη του κτιρίου σχετικά με τους στόχους του προγράμματος Ε.Δ. και σχετικά με την συμμετοχή του σε αυτό.

• Επίβλεψη κατασκευής ενεργειακών εφαρμογών και συνεχής παρακολούθηση της απόδοσής τους μετά την κατασκευή με σκοπό την αξιολόγηση της ωφελιμότητάς τους

Η αντικατάσταση ολόκληρων συστημάτων είναι η πιο δαπανηρή δράση και θα πρέπει να αποφεύγεται (εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητη), καθώς πέρα από το κόστος που συνεπάγεται, μπορούν να ανακύψουν και άλλα προβλήματα.